Kursy i szkolenia

Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora urządzeń określonej specjalności.


Opis efektów kształcenia
Uczestnicy kursu powinni umieć:

  • organizować stanowisko pracy,
  • przygotować maszynę do pracy w różnych warunkach,
  • wykonywać prace maszyną samodzielnie oraz we współpracy z innymi maszynami i środkami transportu,
  • wykonywać proste regulacje i naprawy,
  • sporządzać dokumentację eksploatacyjną.

Wymagania stawiane uczestnikom:
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności,
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne.
2. Dokumentacja techniczna.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4. Podstawy elektrotechniki.
5. Budowa przecinarek do nawierzchni dróg.
6. Technologia robót.
7. Zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje stosowne Świadectwo i Książeczkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień.


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 44 godziny: w tym zajęcia teoretyczne 34 godziny, zajęcia praktyczne 10 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 1200 zł/os. do negocjacji (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, egzamin państwowy przed Komisją IMBiGS)
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

Tel.: 75 752 46 40
Tel.: 601 751 654
Fax: 75 643 87 77
E-mail: okz.jeleniagora@dzdz.edu.plFacebook