Kursy i szkolenia

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew


Cel:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora pił mechanicznych do ścinki drzew do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wymagania stawiane uczestnikom:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pił mechanicznych do ścinki drzew.
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienia operatora.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Budowa pił mechanicznych do ścinki drzew
6. Technologia robót
7. Zajęcia praktyczne


Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu, uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne Świadectwo i Książeczkę operatora pił mechanicznych do ścinki drzew.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 44 godziny: w tym zajęcia teoretyczne 32 godziny, zajęcia praktyczne 12 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 1200 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, egzamin państwowy przed Komisją IMBiGS)
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 9Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

Tel.: 75 752 46 40
Tel.: 601 751 654
Fax: 75 643 87 77
E-mail: okz.jeleniagora@dzdz.edu.plFacebook