Kursy i szkolenia

Szkolenie operatorów maszyn do robót drogowych


Cele kształcenia.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn  do robót drogowych w specjalności: zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne w zakresie III klasy uprawnień.
 
Opis efektów kształcenia.

Uczestnicy kursu powinni umieć:
 • pracować maszynami różnych rodzajów i typów w ramach określonej specjalności,
 • wykonywać prace maszyną samodzielnie oraz we współpracy z innymi maszynami i środkami transportu,
 • współpracować z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót,
 • organizować stanowisko pracy,
 • przygotować maszynę do pracy w różnych warunkach,
 • wykonywać proste regulacje i naprawy,
 • sporządzać dokumentację eksploatacyjną.

Uczestnicy szkolenia powinni znać:
 • budowę i zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności,
 • przepisy bhp dotyczące eksploatacji produkcyjnej maszyn określonej specjalności,
 • technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy,
 • zasady doboru osprzętów roboczych do wykonywania określonych specjalności zadań,
 • przepisy bhp na stanowisku pracy.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
 
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn do robót drogowych określonej specjalności.
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Budowa maszyn do robót drogowych: zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg, narzędzi udarowych ręcznych w zakresie III klasy uprawnień.
6. Technologia robót
7. Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje stosowne Świadectwo i Książeczkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi urządzeń określonej specjalności: zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne.

ZAPRASZAMY !!!
Czas trwania: 44 godziny na specjalność: w tym zajęcia teoretyczne 34 godziny, zajęcia praktyczne 10 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 899 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 20Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook