Kursy i szkolenia

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III


Cel:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:


  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu -kandydat musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.
 
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs.

Program kursu:

1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Silniki spalinowe
6. Elementy hydrauliki
7. Budowa ładowarek jednonaczyniowych
8. Technologia robót
9. Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymuje stosowne Świadectwo i Książeczkę operatora maszyn roboczych z odpowiednim wpisem.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 176 godzin: w tym zajęcia teoretyczne 116 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin ( w przypadku braku stażu zajęcia praktyczne trwają 86 godzin)
Terminy: kurs trwa około 2 miesięcy,
zajęcia realizowane są: w piątek od 16.00, sobota i niedziela od 8.00 (dla firm i przedsiębiorstw istnieje możliwość sfinansowania  szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
Cena: 1800 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, egzamin państwowy przed Komisją IMBiGS)
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne: 
 
Osoba do kontaktu: Ewa Gbiorczyk, Ewelina Nieroda kontakt tel. 71 343 18 14, 71 344 28 12, 71 343 68 30
   Liczba wolnych miejsc: 17


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook