Kursy i szkolenia

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III


Cel:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Wymagania stawiane uczestnikom:
 
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu -kandydat musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.
 
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs.

Program kursu:

1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Silniki spalinowe
6. Elementy hydrauliki
7. Budowa ładowarek jednonaczyniowych
8. Technologia robót
9. Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymuje stosowne Świadectwo i Książeczkę operatora maszyn roboczych z odpowiednim wpisem.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 134 godzin: w tym zajęcia teoretyczne 52 godzin, zajęcia praktyczne 82 godzin (w przypadku braku 
Terminy: trwa nabór
zajęcia codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00, w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.
Cena: 2200,00 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje badania lekarskie, materiały szkoleniowe, egzamin państwowy przed Komisją IMBiGS)
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska,Mariola Szkwarkowska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 15Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook