Kursy i szkolenia

Operator koparko-ładowarki kl. III

Kurs operatora koparko-ładowarki kl.III. Jawor, ul. Kolejowa 12. DZDZ Kursy i Szkolenia

Cel kursu:

Celem kursu operatora koparko-ładowarki jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko-ładowarki,
 • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności; w przypadku braku takiego stażu kandydat musi odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.

Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs operatora koparko-ładowarki.

Program kursu:

 1. Użytkowanie eksploatacyjne.
 2. Dokumentacja techniczna.
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 4. Podstawy elektrotechniki.
 5. Silniki spalinowe.
 6. Elementy hydrauliki.
 7. Budowa koparko-ładowarek.
 8. Technologia robót.
 9. Zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu kursu operatora koparko-ładowarki uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1622). Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - IMBiGS, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.


Czas trwania: 134 godzin: w tym zajęcia teoretyczne 52 godzin, zajęcia praktyczne 82 godzin
 
Terminy: termin rozpoczęcia: trwa nabór
zajęcia realizowane są w zależności od preferencji grupy: w dni powszednie lub systemem weekendowym
Cena: 2200,00  zł/os. dla klientów indywidualnych, przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
cena kursu obejmuje koszt egzaminu państwowowego przed Komisją IMBiGS
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska kontakt


Koparko-ładowarki są jednymi z najczęściej spotykanych maszyn na różnego rodzaju obiektach budowlanych. Jest tak ze względu na ich szczególną wielozadaniowość. Koparko-ładowarki można wykorzystywać przede wszystkim do załadunku materiałów sypkich oraz wykonywania wykopów, jednak istnieją również liczne rodzaje różnorodnego osprzętu pozwalającego na korzystanie także z młotów wyburzeniowych i hydraulicznych, wiertnic, nożyc, frezarek, zamiatarek, pługów, czy kosiarek. Stąd operatorzy koparko-ładowarek mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko na budowach obiektów i dróg, ale również w wielu przedsiębiorstwach z innych branż.

Od wielu lat nasz Ośrodek regularnie prowadzi kursy operatorów koparek, ładowarek i koparko-ładowarek we wszystkich klasach uprawnień. Jeśli nie znajdą ich Państwo w aktualnej ofercie w naszej witrynie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Liczba wolnych miejsc: -3

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook