Kursy i szkolenia

Operator koparko-ładowarki kl. III

Kurs operatora koparko-ładowarki kl.III. Wrocław, Biskupia 10a. DZDZ Kursy i Szkolenia

Cel kursu:

Celem kursu operatora koparko-ładowarki jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko-ładowarki,
 • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności; w przypadku braku takiego stażu kandydat musi odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.

Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs operatora koparko-ładowarki.

Program kursu:

 1. Użytkowanie eksploatacyjne.
 2. Dokumentacja techniczna.
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 4. Podstawy elektrotechniki.
 5. Silniki spalinowe.
 6. Elementy hydrauliki.
 7. Budowa koparko-ładowarek.
 8. Technologia robót.
 9. Zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu kursu operatora koparko-ładowarki uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632). Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - IMBiGS, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.


Czas trwania: 176 godzin: w tym zajęcia teoretyczne 116 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin
w przypadku braku stażu zajęcia praktyczne trwają 86 godzin
Terminy: termin rozpoczęcia: trwa nabór
kurs trwa około 2 miesięcy
zajęcia realizowane są: w piątek od 16.00, sobota i niedziela od 8.00
Cena: 1800 zł/os. dla klientów indywidualnych, przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
cena kursu obejmuje koszt egzaminu państwowowego przed Komisją IMBiGS (dla firm i przedsiębiorstw istnieje możliwość sfinansowania  szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Kontakt: tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl

 


Liczba wolnych miejsc: 15


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook