Kursy i szkolenia

Operator koparek jednonaczyniowych do 0,8m3 - kl. III


Cel:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Wymagania stawiane uczestnikom:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu -kandydat musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Silniki spalinowe
6. Elementy hydrauliki
7. Budowa koparki jednonaczyniowej
8. Technologia robót
9. Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu, uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne Świadectwo i Książeczkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi określonej maszyny lub urządzenia.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 176 godzin: w tym zajęcia teoretyczne 116 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin ( w przypadku braku stażu zajęcia praktyczne trwają 86 godzin)
Terminy: termin rozpoczęcia: trwa nabór
zajęcia realizowane są w zależności od preferencji grupy w dni powszednie lub systemem weekendowym
Cena: 2100 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, egzamin państwowy przed Komisją IMBiGS)
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne: 
 
Osoba do kontaktu: Anna Pojasek, Joanna Niksa kontakt
 
   Liczba wolnych miejsc: 12


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Świdnica
ul. Letnia 13
58-105 Świdnica

Tel.: 74 852 42 10
Fax: 74 851 24 50
E-mail: okz.swidnica@dzdz.edu.plFacebook