Kursy i szkolenia

Operator kombajnu zbożowego

Operator kombajnu zbożowego, Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 1. DZDZ Kursy i Szkolenia.

Cel kursu

Celem kursu operatora kombajnu jest przygotowanie do samodzielnej obsługi kombajnów w tym:

 • poznanie budowy i zasad działania poszczególnych mechanizmów i zespołów kombajnów
 • nabycie umiejętności użytkowania kombajnów oraz znajomość zasad organizacji pracy
 • nabycie umiejętności ustalania uszkodzeń kombajnów w warunkach polowych i wykonywania samodzielnie drobnych napraw możliwych w warunkach polowych


Kurs jest przenaczony dla osób, które posiadają

 • ukończone 18 lat
 • prawo jazdy kategorii B lub T


Program kursu

 1. Wiadomości wprowadzające
 2. Budowa i zasady obsługi silników
 3. Zespół żniwny
 4. Młocarnia kombajnu
 5. Budowa i zasada działania układu hydraulicznego
 6. Mechanizmy napędów
 7. Wyposażenie dodatkowe
 8. Obsługa techniczna kombajnu
 9. Organizacja pracy podczas zbioru zbóż kombajnami
 10. Suszenie i przechowywanie ziarna zbóż
 11. Przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa pracy kombajnami
 12. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych
 13. Technika pracy kombajnem
 14. Nauka jazdy i pracy kombajnem zbożowym


Zakończenie kursu

Kurs operatora kombajnu kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi kursu zaświadczenia o jego ukończeniu.

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 52 godziny
Terminy: trwa nabór
Cena:. 500 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny (minimalna liczba słuchaczy 10 osób)
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Monika Bierut, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 7


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 27a
57-200 Ząbkowice Śląskie

Tel.: 883 663 223
Tel.: 605 215 941
Fax:
E-mail: okz.zabkowice@dzdz.edu.plFacebook