Kursy i szkolenia

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) 


Cel kursu:
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane do obsługi żurawi przenośnych


Warunki stawiane uczestnikom:
-ukończone 18 lat
-świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu
-ukończona co najmniej szkoła podstawowa oraz miesięczna praktyka
-posiadanie prawo jazdy kategorii obejmującej zakresem dane pojazdy

Program kursu obejmuje:
-wiadomości o dozorze technicznym,
-wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją żurawi,
-budowa i konserwacja, 
-bhp,
-zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych ( HDS)


ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania: 40 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 990,00 zł/os. dla klientów indywidualnych w tym egzamin UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pasternak, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 18


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook