Kursy i szkoleniaObsługa komputera i internetuCel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykorzystania nabytych podczas zajęć umiejętności w pracy zawodowej oraz w życiu codziennym. Zapoznanie z budową i działaniem komputera pracującego w sieci, zasadami obsługi systemu operacyjnego WINDOWS i wybranych programów wchodzących w skład pakietu biurowego MS OFFICE, obsługą poczty elektronicznej, wyszukiwaniem informacji w internecie, koszystaniem z mediów społecznościowych, obsługą komunikatorów internetowych, itp.

Uczestnicy kursu:

Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane zapoznaniem się z zasadami obsługi komputera i internetu. Elementy te są zwykle podstawowym wymogiem stawianym pracownikom przez przyszłych pracodawców.

Po ukończeniu kursu absolwent będzie potrafił:

 • sprawnie korzystać z graficznego środowika Windows:
  • tworzyć foldery, kopiować, przenosić, zmieniać nazwy i usuwać pliki i foldery,
  • korzystać z przenośnych nośników danych (pendrive'y, karty pamięci, przenośne dyski twarde, płytki CD/DVD),
  • instalować i deinstalować programy;
 • tworzyć dokumenty w programie MS Word:
  • formatować poprawnie tekst
  • tworzyć i edytować tabele,
  • wprowadzać do dokumentów elementy graficzne,
  • edytować zwartość nagłówków i stopek,
  • tworzyć korespondencję seryjną;
 • tworzyć skoroszyty i arkusze w MS Excel:
  • formatować komórki zawierające rózne typy zawartości
  • wprowadzać formuły z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych i funkcji,
  • kopiować komórki zawierające formuły wykorzystując względność i bezwgłednosć adresów komórek,
  • wykorzystywać sortowanie i filtrowanie komórek,
  • tworzyć i edytować wykresy adaptując je do własnych preferencji;
 • projektować i przedstawiać prezentacje w MS PowerPoint:
  • korzystać z szablonów/motywów prezentacji i układów slajdów,
  • wstawiać grafikę, tabele, wykresy i inne elementy do slajdów,
  • uźywać  animacji oraz przejść slajdów;
 • bezpiecznie korzystać z narzędzi internetowych:
  • przeglądać witryny internetowe za pomocą róznych przeglądarek (IE, FireFox, Chrome),
  • wyszukiwać róznego rodzaju rodzaje informacje w internecie za pomocą wyszukiwarek i innych narzędzi,
  • zakładać konta e-mail i korzystać z poczty elektronicznej,
  • korzystać z mediów społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter),
  • dokonywać zakupów przez internet,
  • korzystać z komunikatorów internetowych.


Po ukończeniu kursu absolwent otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz.1622).

ZAPRASZAMY !!!


 

Czas trwania 60 godz.
Termin trwa nabór
Cena 800,00 zł
Inne materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu                               Monika Kamińska, Anna Wojtaczka 


Liczba wolnych miejsc: 4


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook