Kursy i szkolenia

Nowoczesne metody kształcenia dorosłych


Cel kursu:
Celem kursu jest nauczenie słuchaczy (przyszłych wykładowców) przygotowywania jednostek lekcyjnych, przeprowadzania zajęć z użyciem metod aktywizujących oraz sprawdzania efektywności szkolenia.

Uczestnicy kursu:
Kurs przeznaczony jest dla:
- wykładowców różnych zawodów, np. uczących menedżerów, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, bhp, tokarzy, frezerów, pielęgniarki,
- trenerów, przeprowadzających zajęcia uczące nowych umiejętności w biznesie (obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje itp.). 

Program kursu obejmuje następujące tematy:

  1. Podstawy teoretyczne organizowania kursu.
  2. Uczenie się. 
  3. Modele przeprowadzania kursu.
  4. Metody kształcenia dorosłych na kursach.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu  wewnętrznego absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 622).
 

Czas trwania: 40 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór 
  500 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 11


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook