Kursy i szkolenia

Negocjacje i kontrakty handlowe


Cel:

Zdobycie umiejętności w zakresie sprawnego zawierania kontraktów handlowych z koncernami oraz realizacji celów handlowych.
Przekazanie wiedzy i zapoznanie z narzędziami związanymi z prowadzeniem skutecznych negocjacji, w szczególności:

- praktyczne poznanie procesów negocjacyjnych,
- poznanie stylów negocjacyjnych,
- zdobycie wiedzy z zakresu strategii oraz technik negocjacyjnych,
- analiza trudnych sytuacji negocjacyjnych,
- wypracowanie własnej strategii negocjacyjnej,
- utrwalenie umiejętności posługiwania się poznanymi narzędziami przy pomocy praktycznych ćwiczeń,
- wskazanie sposobów dalszego rozwoju kompetencji negocjacyjnych.

 Adresaci szkolenia:
 - Menedżerowie oraz pracownicy operacyjni odpowiedzialni za kontrakty handlowe w firmach, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia z wykształceniem minimum średnim.
- Osoby prowadzące negocjacje „po obu stronach negocjacyjnego stołu”, zarówno początkujące, jak i średniozaawansowane.
- Osoby przygotowujące się do roli negocjatora; w ramach nowych obowiązków, rozwoju zawodowego lub też zmiany zawodu.
- Osoby pragnące rozwijać umiejętności związane z prowadzeniem skutecznych negocjacji.

Metodyka szkoleń i warsztatów:

▪      mini wykład teoretyczny,
▪      warsztaty praktyczne,
▪      dyskusje i prezentacje,
▪      studia przypadków (case studies),
▪      aktywne formy ruchowe - gry i zabawy,
▪      filmy video oraz ćwiczenia z kamerą,
▪      gry decyzyjne i symulacyjne,
▪      ćwiczenia zespołowe,
▪      techniki heurystyczne (aktywizujące twórcze myślenie),
▪      odgrywanie scenek.
 

Jakie korzyści osiągną uczestnicy szkolenia ?
 
▪      Poznają i będą w stanie stosować zasady prowadzenia skutecznych negocjacji.
▪      Przyswoją  wiedzę potrzebną do analizy, rozumienia i efektywnego prowadzenia procesu negocjacyjnego.
▪      Nauczą się jak rozpoznawać faktyczne intencje klientów dzięki znajomości komunikacji niewerbalnej.
▪      Dowiedzą się jak  budować wokół siebie atmosferę wiarygodności i zaufania.
▪      Poznają na czym polega manipulacja i jak umiejętnie można się przed nią bronić.
▪      Rozwiną umiejętności przygotowania negocjacji oraz ich aktywnego prowadzenia.
▪      Nauczą się jak zarządzać trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi.
▪      Poznają skuteczne metody rozwoju swoich kompetencji negocjacyjnych.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632) oraz certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych.


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: trwa nabór na nowy rok 

Cena:

589 zł/os.(w cenie serwis kawowy) 

Inne:  materiały dydaktyczne
Kontakt: tel. 71 343 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   Liczba wolnych miejsc: 8


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook