Kursy i szkolenia

Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Cel kursu:
Kurs ma na celu zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym LPG z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji zbiorników LPG  oraz przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego.


Warunki uczestnictwa w kursie:

- ukończone 18 lat;
- wykształcenie co najmniej podstawowe;
- co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG;
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac w zakresie napełniania zbiorników.


Absolwent kursu będzie znał:

- własności fizyczne i chemiczne propan-butan,
- zasady budowy, działania i obsługi dystrybutora oraz instalacji i zbiornika stacji autogazu,
- podstawowe przepisy dotyczące zbiorników samochodowych LPG oraz zbiorników i wyposażenia stacji,
- obowiązujące przepisy bhp i ppoż. dotyczące pracy stacji LPG
a także będzie umiał:
- prawidłowo obsługiwać dystrybutor i instalację zbiornika stacji autogazu,
- rozpoznawać cechy legalizacyjne i rejestracyjne zbiorników samochodowych LPG,
- prawidłowo reagować w przypadkach awaryjnych, umiał posługiwać się praktycznie środkami ppoż.
-wykonać czynności sprawdzające prawidłowość działania urządzeń stacji autogazu,
- udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach przy pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622   ).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora Oddziału TDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne TDT .

ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania: 20 godzin; 
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 500 zł/os. dla klientów indywidualnych + 152,00 zł. opłata za egzamin TDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 8


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook