Kursy i szkolenia

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 

Cel:

Celem kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych jest zapoznanie uczestników z obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń NO. Celem nauczania kursowego jest również przygotowanie do egzaminu, przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, uprawniającego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych..

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

– przynajmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego
– ukończony 18 rok życia 

Zadaniem kursu jest:

– poznanie ogólnych wiadomości o własnościach fizyko – chemicznych materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe)
– poznanie informacji szczegółowych o materiałach niebezpiecznych przewożonych zbiornikami transportowymi – cysternami w transporcie drogowym i kolejowym
– poznanie informacji o dozorze technicznym nad zbiornikami transportowymi (cysternami),
– poznanie konstrukcji zbiorników transportowych,
– poznanie konstrukcji i wymagań dotyczących osprzętu zbiorników transportowych,
– zapoznanie się z oznakowaniem zbiorników transportowych,
– nabycie umiejetności napełnienia zbiorników – czynności robocze i kontrolne,
– nabycie umiejętności obsługi urządzeń UNO tzw. nalewaków: napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych: cystern
– zapoznanie się z ogólnymi zaleceniami bhp i przeciwpożarowymi.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Egzamin końcowy po kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych jest przeprowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie. . Egzamin obejmuje teorię w sali wykładowej i praktykę na terenie bazy paliw. Po zdanym egzaminie uczestnik dostaje zaświadczenie z TDT.

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 24h
Terminy: najbliższy termin rozpoczęcia: 19.09.2020r.
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 730,00 zł/os., w tym egzamin TDT 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pasternak, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook