Kursy i szkolenia

Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy 


Cel kursu:
Przygotowanie do prowadzenia stanowiskowego instruktażu BHP w oparciu o elementarną wiedzę z zakresu andragogiki. Poznane na kursie formy i metody edukacji dorosłych pozwolą na poprawne prowadzenie działalności dydaktycznej. Ściśle określony czas trwania kursu metodycznego pozwala na opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny psychologii i andragogiki oraz kształtowanie podstawowych umiejętności dydaktycznych.


Uczestnicy
Osoby będące pracodawcami lub kierujące pracownikami, które przygotowują się bądź prowadzą instruktaż ogólny BHP lub instruktaż stanowiskowy BHP.

Absolwent kursu uzyska podstawową wiedzę na temat:

-       psychologiczno-pedagogicznych aspektów kształcenia dorosłych;
-       struktury i organizacji procesu dydaktycznego;
-       kompetencji zawodowych nauczyciela - andragoga;
-       warunków skuteczności działań dydaktycznych;
-       budowania pozytywnych relacji w pracy indywidualnej i grupowej;
-       sposobów motywowania i pobudzania do aktywności

oraz umiejętności:

-       planowania i organizowania pracy dydaktycznej w oparciu o programy szkolenia;
-       posługiwania się podstawowymi pojęciami dydaktycznymi;
-       merytorycznego i metodycznego przygotowania się do zajęć;
-       prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego;
-       sprawdzania wiedzy i umiejętności osób instruowanych;
-       prowadzenia ćwiczeń sprzyjających budowaniu dobrych relacji ze słuchaczami i aktywizowania ich;
-       ustawicznej aktualizacji własnej wiedzy i umiejętności, rozwijania własnego warsztatu pracy dydaktycznej.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

ZAPRASZAMY

Czas trwania: 12 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 200 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
    

Liczba wolnych miejsc: 3


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook