Kursy i szkolenia

Kierowca operator wózków jezdniowych - Kurs uzupełniający 

Kurs na wózki widłowe. Legnica, ul. Muzealna 2. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel kursu:

W dniu 14 października 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, które mówi, że uprawnienia na wózki widłowe stały się terminowe, dlatego operatorzy, którzy posiadają tylko imienne zezwolenia/zaświadczenie ukończenia kursu uprawniającego do obsługi wózków, będą zobowiązani do uzupełnienia kwalifikacji poprzez zaliczenie egzaminu UDT.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne uzupełnienie wiedzy oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu końcowego – teoretycznego i praktycznego – przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

Osoba przystępująca do szkolenia uzupełniającego powinna legitymować się zaświadczeniem ukończenia kursu dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych napędzanych, potocznie zwanych wózkami widłowymi.

Zadaniem kursu jest:

  • przypomnienie i utrwalenie materiału związanego z typami, budową i zasadami działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka widłowego w zakresie czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • uzyskanie informacji z zakresu ładunkoznawstwa oraz wiadomości o dozorze technicznym,
  • przeprowadzenie zajęć praktycznych zgodnie z przepisami i zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Aby uzyskać właściwe uprawnienia, absolwent kursu musi przystąpić do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez UDT.
Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce.


ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 24 godz., w tym 2 godziny zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem widłowym
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia w dni powszednie (3 spotkania), w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 450 zł/os. dla klientów indywidualnych, w tym egzamin UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane, przykładowe pytania egzaminacyjne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, Roksana Michalska, Agnieszka Pasternak   kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 47


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook