Kursy i szkolenia

Podstawy języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych

Cel kursu:
-  stworzenie podstaw języka niemieckiego, w zakresie słownictwa i niezbędnych struktur gramatycznych, umożliwijących porozumiewanie się w codziennych sytuacjach życiowych oraz pomocnych przy wykonywaniu pracy związanej z opieką nad osobą starszą,  
-  nabycie umiejętności przekazywania i pozyskiwania informacji za pomocą języka niemieckiego na temat spraw codziennych,
-  rozwijanie umiejętności samodzielnego i systematycznego uczenia się,
-  otwarcie się na komunikacje ponad granice, region i miejsce pracy.

Wymagania stawiane uczestnikom:
Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane nauką podstaw języka niemieckiego, którego znajomość jest niezbędna do pracy poza granicami w charakterze opiekuna osób starszych.
 
Cele szczegółowe kursu:
 - zrozumienie prostych sytuacji komunikacyjnych, prostych wypowiedzi,
-  umiejętność zadawania prostych pytań i udzielania prostych odpowiedzi, 
-  formułowanie prostych wypowiedzi związanych z życiem codziennym,
-  umiejętność czytania i pisania prostych tekstów, napisów, ogłoszeń, informacji, formularzy, kwestionariuszy.
 

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).


Czas trwania: 80 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 880,00 zł/os. 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook