Kursy i szkolenia

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej


Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym dzieciom i osobom dorosłym.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować wszystkie osoby wykazujące gotowość niesienia pomocy innym. Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.

Absolwent kursu potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom oraz osobom dorosłym w sytuacjach:
- utraty przytomności,
- wstrząsu,
- zatrucia,
- zatrzymania krążenia krwi i oddechu,
- krwawienia,
- dławienia się,
- oparzenia,
- poparzenia prądem,
- hipotermii,
- tonięcia,
- drgawek,
- urazu i złamania.

Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 6 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 80 zł/os. 
Inne:  poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz,  Ewa Feńków kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 13


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook