Kursy i szkolenia

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Znalezione obrazy dla zapytania pierwsza pomoc przedmedyczna gif

Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym dzieciom i osobom dorosłym.

Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować wszystkie osoby wykazujące gotowość niesienia pomocy innym. Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.

Absolwent kursu potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom oraz osobom dorosłym w sytuacjach:
- utraty przytomności,
- wstrząsu,
- zatrucia,
- zatrzymania krążenia krwi i oddechu,
- krwawienia,
- dławienia się,
- oparzenia,
- poparzenia prądem,
- hipotermii,
- tonięcia,
- drgawek,
- urazu i złamania.

Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186).

ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania: 6 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 200 zł/os. 
Inne:  poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Monika Bierut, kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 16


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 27a
57-200 Ząbkowice Śląskie

Tel.: 883 663 223
Tel.: 605 215 941
Fax:
E-mail: okz.zabkowice@dzdz.edu.plFacebook