Kursy i szkolenia

Kurs - Pierwsza pomoc przedmedyczna 


Cel:
Celem kursu pierwszej pomocy przedmedycznej jest przygotowanie słuchaczy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom dorosłym i dzieciom.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować wszystkie osoby wykazujące gotowość niesienia pomocy innym. Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.
 

Absolwent kursu będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach:

 • utraty przytomności,
 • wstrząsu,
 • zatrucia,
 • zatrzymania krążenia krwi i oddechu,
 • krwawienia,
 • dławienia się,
 • oparzenia,
 • porażenia prądem,
 • hipotermii,
 • tonięcia,
 • drgawek,
 • złamań i innych urazów.
 
Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 8 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena:1 150,00 zł/os. 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pasternak, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 30


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook