Kursy i szkolenia

Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowymWarunki uczestnictwa:

Kandydaci powinni złożyc wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

Cel:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie.

Absolwent kursu będzie znał zagadnienia:
  • Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej
  • Paleniska rusztowe 
  • Paleniska komorowe
  • Paliwa stałe i przebieg procesu spalania 
  • Paliwa ciekłe i przebieg procesu spalania 
  • Paliwa gazowe i przebieg procesu spalania 
  • Budowa kotłów. Osprzęt  i urządzenia pomocnicze
  • Zasady eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych
  • AKP i automatyka
  • BHP przepisy przeciwpożarowe

Po ukończeniu kursu absolwent otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz.1622).
W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I w Wrocławiu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.


ZPRASZAMY!!!


 
Czas trwania 24 godz.
Terminy nabór trwa
Cena 625,00 ( z egzaminem)
Inne materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu Monika Kamińska, Anna Wojtaczka

 Liczba wolnych miejsc: 24


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook