Kursy i szkolenia

Kurs opiekunka dziecięca domowa


Cel kursu:
Kurs ma na celu nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do sprawowania opieki nad dzieckiem w środowisku domowym.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w zakresie wykonywania zadań zawodowych opiekunki dziecięcej domowej, które co najmniej ukończyły 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum.
 
Kandydatów na kurs powinny cechować:

- predyspozycje osobowościowe do pracy z dzieckiem,
- otwarcie na kontakt z drugim człowiekiem,
- empatia oraz gotowość do udzielania pomocy i wsparcia,
- kreatywność i pomysłowość w działaniu.
  
Zadaniem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 
- pielęgnowania i zaspokajania potrzeb dziecka w różnych okresach rozwoju,
- stymulowania rozwoju i organizowania czasu wolnego,
- kształtowania prawidłowych nawyków, zachowań i cech osobowościowych,
- udzielania wsparcia i pomocy w sytuacji kryzysowej,
- udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia,
- współpracy z rodzicami i nauczycielami.
 
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622). 
 
ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 110 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 1000 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Feńków  kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook