Kursy i szkolenia

Opiekun osób starszych
z podstawą języka niemieckiego

Opiekun osób starszych z podstawą języka niemieckiego. Jawor, ul. Kolejowa 12. DZDZ Kursy i Szkolenia

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna oraz stworzenie podstaw języka obcego – niemieckiego, w zakresie słownictwa i niezbędnych struktur gramatycznych, umożliwiających porozumiewanie się w codziennych sytuacjach życiowych oraz pomocnych przy wykonywaniu pracy związanej z opieką nad osobą starszą.

 
Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

Na kurs mogą być zakwalifikowane osoby z ukończoną szkołą podstawową, sprawne fizycznie, zdolne do wykonywania często ciężkiej pracy fizycznej, wykazujące predyspozycje do opiekowania się osobami starszymi.
 
Zadaniem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • organizacja pracy i zasady BHP,
  • podstawy psychologii,
  • etyka w zawodzie opiekuna,
  • dietetyka i podstawy przygotowywania posiłków,
  • pierwsza pomoc w stanach nagłych,
  • podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych,
  • techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • podstawy języka niemieckiego.

 
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją DZDZ słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1622). 

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 120 godzin
Terminy: nabór w toku
Cena: 1500 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny PROMOCJA - 900 zł.
Inne: materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska  kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 7Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook