Kursy i szkolenia

Opiekun osób
starszych i niepełnosprawnych

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Jawor, ul. Kolejowa 12. DZDZ Kursy i Szkolenia

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy opiekuna w domach pomocy różnego typu.

Wymagania stawiane kandydatom na kurs:

Odpowiednie predyspozycje i umiejętności, a w szczególności:

 • empatia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • życzliwość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność reprezentowania innych,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • wrażliwość na sprawy osób potrzebujących pomocy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna psychiczna i fizyczna sprawność.


Po ukończeniu kursu istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia w:

 • publicznych i prywatnych domach pomocy społecznej różnego typu,
 • domach seniora,
 • domach spokojnej starości,
 • domach dla osób bezdomnych,
 • środowiskowych domach samopomocy dla osób chorych psychicznie,
 • ośrodkach wsparcia o charakterze półstacjonarnym.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1622).

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 90 godzin
Terminy: nabór w toku
Cena: 1200 zł/os. dla klientów idywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne: materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska  kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook