Kursy i szkolenia

Opiekun osób starszych
z podstawą języka niemieckiego

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna oraz stworzenie podstaw języka obcego – niemieckiego, w zakresie słownictwa i niezbędnych struktur gramatycznych, umożliwiających porozumiewanie się w codziennych sytuacjach życiowych oraz pomocnych przy wykonywaniu pracy związanej z opieką nad osobą starszą.

 
Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

Na kurs mogą być zakwalifikowane osoby z ukończoną szkołą podstawową, sprawne fizycznie, zdolne do wykonywania często ciężkiej pracy fizycznej, wykazujące predyspozycje do opiekowania się osobami starszymi.
 
Zadaniem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • organizacja pracy i zasady BHP,
  • podstawy psychologii,
  • etyka w zawodzie opiekuna,
  • dietetyka i podstawy przygotowywania posiłków,
  • pierwsza pomoc w stanach nagłych,
  • podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych,
  • techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • podstawy języka niemieckiego.

 

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 120 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 1500,00 zł/os. 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook