Kursy i szkolenia

Kurs na wózki widłowe

Kurs operatora wózków widłowych. Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel kursu:

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego (koszt badań w cenie kursu).


Zadaniem kursu jest:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi wózków widłowych,
 • przekazanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków widłowych (jezdniowych) podnośnikowych, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do:
  • oceny stanu technicznego wózka przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,
  • bezpiecznej obsługi wózka,
  • optymalnego wykorzystania wózka,
  • identyfikacji zagrożeń występujących przy obsłudze wózka,
  • umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora wózka;
 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiających operatorowi:
  • wykonanie operacji efektywnie i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych,
  • wykonanie wózkiem widłowym (jezdniowym) podnośnikowym operacji w rzeczywistych warunkach pracy;
 • nabycie umiejętności sterowania wózkiem,
 • ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących przy obsłudze wózka.


Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu przed komisją DZDZ absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

 


Ponieważ kurs oparty jest na programie opracowanym i udostępnionym przez UDT. Otrzymane "menowskie" zaświadczenie o ukończeniu kursu będzie dla pracodawcy podstawą wydania pracownikowi imiennego zezwolenia, które uprawnia do obsługi wózków widłowych na terenie danego zakładu pracy. 

Użyty w opisie kursu potoczny termin "wózki widłowe", oznacza według klasyfikacji UDT urządzenia transportu bliskiego (UTB) kategorii II WJO, czyli wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Ukończenie kursu uprawnia także do obsługi wózków wyposażonych w butle gazowe oraz wózków należących do niższych kategorii.

 


ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 59 godz. w tym 15 godz. zajęć praktycznych 
Terminy: trwa nabór
Cena: 450,00 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka )
Osoba do kontaktu: Stefan Kokociński, Monika Kamińska kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 23


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook