Kursy i szkolenia

Kurs obsługi tachografów cyfrowych

Kurs kasjer złotowo-walutowy. Wrocław, ul. Biskupia 10a. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cele kursu obsługi tachografów cyfrowych:

 • nabycie umiejętności obsługi tachografu cyfrowego, interpretacji wydruków, znaczenia piktogramów,
 • pobieranie i archiwizacja danych z cyfrowych tachografów i kart chipowych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z posiadania i użytkowania tachografów cyfrowych.


Zakres kursu obsługi tachografów cyfrowych:

Akty prawne regulujące zagadnienia obsługi tachografów cyfrowych, pojęcia dotyczące czasu pracy kierowcy, normy dotyczące prowadzenia pojazdu, zasady prawidłowego ewidencjonowania aktywności kierowcy, obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania kierowców.


Wymagania stawiane uczestnikom kursu obsługi tachografów cyfrowych:

Kurs skierowany jest do właścicieli firm zajmujących się przewozami drogowymi, osób zarządzających transportem, nadzorujących pracę kierowców, spedytorów, dyspozytorów.


Metody szkoleniowe stosowane na kursie obsługi tachografów cyfrowych:

 • ćwiczenia praktyczne na tachografie,
 • prezentacje multimedialne,
 • interaktywny wykład.


Program kursu obsługi tachografów cyfrowych:

 • omówienie podstawy prawnej dotyczącej stosowania tachografów cyfrowych (rozporządzenie 3821/85),
 • system tachografów cyfrowych,
 • obowiązki uczestników systemu ze szczególnym naciskiem na obowiązki nałożone na kierowców,
 • menu tachografu Siemens,
 • logowanie,
 • omówienie piktogramów znajdujących się na wydrukach z DTCO,
 • sporządzanie i analiza wydruków z pamięci karty kierowcy i urządzenia rejestrującego,
 • sankcje karne dotyczące stosowania urządzeń rejestrujących – tachografów (załącznik nr 1 do ustawy o transporcie drogowym).Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

 

Czas trwania:  6 godzin
Terminy:

Trwają zapisy na termin: 10.11.2019

Cena: 350 zł/os.
Inne:  materiały 
Kontakt: tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   
Liczba wolnych miejsc: 10

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook