Kursy i szkolenia

Kurs obsługi kas fiskalnych 


Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie obsługi kas fiskanych przy sprzedaży towarów i usług.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z ukończoną szkołą podstawową, wykazujące predyspozycje do pracy w handlu (łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz umiejętność liczenia i kalkulacji). Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.
 
Zadadniem szkolenia jest:

  • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami o kasach fiskalnych, warunkami i kryteriami doboru kas fiskalnych,
  • poznanie technik sprzedaży przy wykorzystaniu kas fiskalnych, 
  • poznanie operacji przeprowadzanych na kasach fiskalnych,
  • samodzielne wykonywanie operacji kasowych pod nadzorem instruktora. 

Po ukończoniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 25 godzin
Terminy:  trwa nabór
Cena: 250 zł/os. dla klientów idywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Feńków kontakt
   Liczba wolnych miejsc: -1

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook