Kursy i szkolenia

Kurs na wózki widłowe - UDT

Kurs na wózki widłowe - UDT. Wałbrzych, ul. Wańkowicza 7. DZDZ Kursy i Szkolenia.

Cel kursu:

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wykonania czynności związanych z wymianą butli LPG.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,


Zadaniem kursu jest:

  • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka widłowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka widłowego oraz do jego obsługi codziennej,
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • uzyskanie teoretycznych wiadomości do wykonania wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
  • uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych związanych z wymianą butli,
  • nabycie umiejętności praktycznej wymiany butli,
  • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.


Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu przed komisją DZDZ absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r.  poz.186).

Ponieważ kurs oparty jest na programie zatwierdzonym, a nie opracowanym, przez UDT, aby uzyskać właściwe uprawnienia, absolwent kursu powinien dodatkowo przystąpić do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez UDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wózków widłowych.

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce i bezterminowo uprawnia do obsługi wózków widłowych. Nie jest już wówczas potrzebne wydawanie przez pracodawcę imiennego zezwolenia do obsługi wózków widłowych w danej firmie. 

Użyty w opisie kursu potoczny termin "wózki widłowe", oznacza według klasyfikacji UDT urządzenia transportu bliskiego (UTB) kategorii II WJO, czyli wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Otrzymane zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia także do obsługi wózków wyposażonych w butle gazowe oraz wózków należących do niższych kategorii.

Dla osób zainteresowanych, za dodatkową opłatą, istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia zdobytych kwalifikacji poprzez TÜV SÜD Polska w języku niemieckim i angielskim, co ułatwia wykorzystanie uprawnień w innych krajach Unii Europejskiej. 


ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania:
48 godz,, w tym 15 godz. zajęć praktycznej jazdy na wózkach widłowych i wymiany butli gazowych
Terminy: rozpoczęcie: każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, o ile nie wypada w dzień wolny od pracy (w takim wypadku rozpoczęcie odbywa się następnego dnia roboczego).
Warunkiem uruchomienia szkolenie jest zgłoszenie się minimum pięciu zainteresowanych słuchaczy
czas trwania: ok. 3 tygodni
Cena: 550 zł/os. dla klientów indywidualnych
152 zł/os. - egzamin UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane,  udostępniamy podręczniki na czas trwania szkolenia
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Grażyna Danielczak, Iwona Borkowska kontakt


Liczba wolnych miejsc: 7


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wałbrzych
ul. Wańkowicza 7
58-304 Wałbrzych

Tel.: 74 848 12 77
Fax: 74 847 76 70
E-mail: okz.walbrzych@dzdz.edu.plFacebook