Kursy i szkolenia

Kurs na wózki jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

Kurs na wózki widłowe. Świdnica, ul. Letnia 13. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel kursu:

Celem kursu na kierowcę wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych oraz wykonania czynności związanych z wymianą butli LPG.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych

Zadaniem kursu jest:

  • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka podnośnikowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka podnośnikowego oraz do jego obsługi codziennej,
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się wózkiem podnośnikowego po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • uzyskanie teoretycznych wiadomości do wykonania wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
  • uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych związanych z wymianą butli,
  • nabycie umiejętności praktycznej wymiany butli,
  • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.


Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu przed komisją DZDZ absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu  na podstawie  § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).


Użyty w opisie kursu potoczny termin "wózki widłowe", oznacza według klasyfikacji UDT urządzenia transportu bliskiego (UTB) , czyli wózki jezdniowe podnośnikowe 
 

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 44 godz., w tym 10 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym i wymiany butli
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór 
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 880 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Anna Pojasek, Joanna Niksa  kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 11


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Świdnica
ul. Letnia 13
58-100 Świdnica

Tel.: 74 852 42 10
Fax: 74 851 24 50
E-mail: okz.swidnica@dzdz.edu.plFacebook