Kursy i szkolenia

Kurs na taksówkarza 

Kurs na taksówkarza (licencja taxi), Wrocław, Biskupia 10a. DZDZ Kursy i Szkolenia.

Cel:

Celem kursu na taksówkarza jest przygotowanie uczestników do złożenia egzaminu przed komisją z Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia powołaną przez prezydenta miasta.

Kurs na taksówkarza obejmuje tematy:

  • przepisy prawa miejscowego
  • zagadnienia z topografii Wrocławia


Egzamin potwierdzający znajomość topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego :

  • odbywa się przed komisją powołaną przez prezydenta miasta
  • informacje o terminach egzaminów  umieszczane są na tablicy ogłoszeń Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie internetowej
  • zgłoszenie na egzamin: do Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia należy złozyć wniosek wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursu w zakresie transportu drogowego taksówką  oraz kopią dowodu wpłaty na egzamin
  • opłata za egzamin wynosi 100,00 zł i należy ją uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy. Więcej na temat egzaminu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 16.01.2014 r., poz. 257


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KURS TAKSÓWKARZA !!!Czas trwania: 20 godzin (5 spotkań)
Terminy: grupa szkoleniowa organizowana jest raz w miesiącu - najbliższy termin
16.10.2018 - 23.10.2018 r.
zajęcia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 
Cena: 250,00 zł/os. koszt kursu  
Inne:  uczestnicy otrzymują materiały przygotowane przez wykładowców 
Osoba do kontaktu: Ewelina Nieroda, Agnieszka Majchrzak kontakt  71 343 18 14, 71 344 28 12, 71 343 68 30
   Liczba wolnych miejsc: 4


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook