Kursy i szkolenia

Kurs obsługi kas fiskalnych 


Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie obsługi kas fiskanych przy sprzedaży towarów i usług.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z ukończoną szkołą podstawową, wykazujące predyspozycje do pracy w handlu (łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz umiejętność liczenia i kalkulacji). Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.
 
Zadadniem szkolenia jest:

  • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami o kasach fiskalnych, warunkami i kryteriami doboru kas fiskalnych,
  • poznanie technik sprzedaży przy wykorzystaniu kas fiskalnych, 
  • poznanie operacji przeprowadzanych na kasach fiskalnych,
  • samodzielne wykonywanie operacji kasowych pod nadzorem instruktora. 
 
Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 8 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 250,00 zł/os. 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
Osoba do kontaktu: Roksana Michalska, Agnieszka Pasternak kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 23

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook