Kursy i szkolenia


Kurs florystyczny
Cel:
Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przy wykonywaniu kompozycji roślinnych o różnej tematyce.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:

Uczestnicy kursu  powinni mieć skończoną szkołę podstawową, wykazywać się sprawnością fizyczną (nie wskazane choroby reumatyczne i alergia na kwiaty), wyczuciem artystycznym i zamiłowaniem do pracy z roślinami.

Po ukończeniu kursu absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie:
-  wykonania kompozycji o różnej tematyce (wiązanki okolicznościowe, ślubne, pogrzebowe i inne) oraz kompozycji w naczyniach z materiału roślinnego żywego,  sztucznego, suchego i preparowanego przy wykorzystaniu poznanych technik  florystycznych.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz. 1632).


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania 60 godz.
Termin trwa nabór
Cena  1000,00 zł/os.
Inne materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu                Monika Kamińska, Anna Wojtaczka


Liczba wolnych miejsc: 19


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook