Kursy i szkolenia

Kurs drwal - operator pilarki

Kurs drwal - operator pilarki. Złotoryja, ul. Kolejowa 4. DZDZ Kursy i Szkolenia.

Cel:

Celem kursu drwala - operatora pilarki jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

Wymagania stawiane uczestnikom:

 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskim, wydanym przez uprawnioną jednostkę służby zdrowia, dopuszczające do pracy w zawodzie drwala - operatora pilarki.

Wymienione kryteria kwalifikacyjne uczestników kursu drwala - operatora pilarki mają charakter obligatoryjny.

Pożądane cechy psychofizyczne uczestników:

 • wytrzymałość fizyczna i zdolności manualne,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • spostrzegawczość i podzielność uwagi,
 • systematyczność i dokładność.


Zakres tematyczny:

 • zapoznanie z rodzajami pilarek stosowanych do prac leśnych, podstawowymi elementami budowy pilarek oraz czynnościami związanymi z przygotowaniem pilarki do pracy i utrzymaniem jej właściwego stanu technicznego,
 • zapoznanie z narzędziami i sprzętem pomocniczym niezbędnym przy pozyskiwaniu drewna,
 • poznanie techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych i trudnych,
 • poznanie techniki okrzesywania i przerzynki drewna,
 • poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu drewna,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


Kurs drwala - operatora pilarki kończy się egzaminem przed komisją DZDZ, przeprowadzanym pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. W wyniku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu drwala - operatora pilarki, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 2019 poz. 652). uprawniające do wykonywania zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 90 godzin
Terminy: Rozpoczęcie 03.08.2020 r. godz. 15.30  
Cena: 1500 zł/os. 
 
Inne: materiały drukowane,
poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (kawa, herbata )
zajęcia praktyczne odbywają się na powierzchni leśnej, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i narzędzi pomocniczych, które zapewnia organizator kursu
Noclegi wyżywienie: Dla osób spoza Złotoryi możliwość noclegu i wyżywienia we wlasnym zakresie:

nocelgi w Schronisku Młodzieżowym "Zacisze", Złotoryja, ul. Kolejowa 2 i 4
73 miejsca noclegowe w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i wieloosobowych, kuchnia samoobsługowa, zbiorcze węzły sanitarne,świetlica z TV-SAT, dostęp do internetu, parking; cennik http://www.podnzlotoryja.pl/index.php/cennik

całodzienne wyżywienie w Reaturacji "Wzorcowa", Złotoryja, ul. Basztowa 11
40 zł ł(śniadanie, obiad i kolacja)
Osoba do kontaktu:
Urszula Wojnarowicz, Ewa Oleryk kontakt
 
 
 

Liczba wolnych miejsc: 0

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook