Kursy i szkolenia

Arkusz kalkulacyjny MS Excel


Cel:

Poszerzenie podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie korzystania z programu MS Excel. Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się formułami w celach obliczeniowych, formatowania danych zgodnie z zapotrzebowaniem, tworzenia skoroszytów złożonych z wielu arkuszy oraz przygotowania wydruków z dostosowaniem takich parametrów jak: marginesy, obszar wydruku, skalowanie wydruku, powtarzalność tytułów kolumn i wierszy oraz nagłówki i stopki strony.

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie umiał:
- adresować komórki,
- formatować komórki,
- wykorzystywać funkcje,
- tworzyć bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel,
- tworzyć tabele przestawne,
- używać narzędzi analizy danych i formuł,
- tworzyć makropolecenia,
- tworzyć zabezpieczenia i wydruki,
- samodzielnie realizować przykładowe zadania obliczeniowe.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

ZAPRASZAMY!!!!

Czas trwania: 16 godziny
Terminy: nabór trwa
Cena: 350,00 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 0Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook