Kursy i szkolenia

Kucharz małej gastronomii

Cel kursu:

Celem kursu  jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zawodu kucharza małej gastronomii

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii.

Absolwent kursu będzie potrafił:
 • klasyfikować składniki pokarmowe i określać ich źródła,
 • planować posiłki i ustalać jadłospisy,
 • klasyfikować usługi gastronomiczne i kalkulować ich koszty,
 • rozróżniać systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • dobierać warunki do przechowywania żywności,
 • rozróżniać metody i techniki sporządzania potraw,
 • przestrzegać zasady racjonalnej gospodarki żywnością,
 • rozróżniać i użytkować sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspozycji potraw,
 • przestrzegać zasad gospodarki odpadami,
 • rozróżniać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią,
 • przestrzegać norm i zasad planowania żywienia.


Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 120 godzin w tym 84 godziny zajęć praktycznych
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 850,00 zł/os.
w przypadku zleceń grupowych istnieje możliwość negocjacji ceny
Inne:  poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, woda mineralna)
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 5


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook