Kursy i szkolenia

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych


Cel kursu:
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Warunki stawiane uczestnikom:
W zakresie :
- części mechanicznej powinien posiadać elementarną wiedzę z dziedziny mechaniki technicznej, wytrzymałości zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa, technologii naprawy maszyn,
- części elektrycznej powinien posiadać wiedzę o źródłach i odbiornikach prądu elektrycznego, sieci przesyłowej, aparaturze elektrycznej.
Ponadto powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci.

Program kursu obejmuje:
- wiadomości o dozorze technicznym;
- wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją wózków;
- budowa i konserwacja wózków;
- bhp;
- zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.652).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania: 60 godzin;  w tym  5 godzin zajęć praktycznych
Terminy: rozpoczęcie: 03.08.2020 r. godz. 15.30
Cena: 1500 zł/os. w tym egzamin UDT
 
Inne:  materiały drukowane, podręcznik
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 
   Liczba wolnych miejsc: 9

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook