Kursy i szkolenia

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych 

Cel kursu:
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych. 


Warunki stawiane uczestnikom:
W zakresie :
-części mechanicznej powinien posiadać elementarną wiedzę z dziedziny mechaniki technicznej, wytrzymałości zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa, technologii naprawy maszyn,
-części elektrycznej powinien posiadać wiedzę o źródłach i odbiornikach prądu elektrycznego, sieci przesyłowej, aparaturze elektrycznej.
Ponadto powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci.

Program kursu obejmuje:
-wiadomości o dozorze technicznym;
-wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją wózków;
-budowa i konserwacja wózków ;
-bhp ;
-zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.


ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania: 40 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 1300,00 zł/os. dla klientów indywidualnych z egzaminem UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 2


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook