Kursy i szkolenia

Kurs na wózki widłowe specjalizowane


Cel kursu:

Celem kursu na wózki widłowe specjalizowane jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem - uprawnienia UDT kat. IWJO.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.


Zadaniem kursu jest:

  • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka widłowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka widłowego oraz do jego obsługi codziennej,
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.


Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Ponieważ kurs oparty jest na programie zatwierdzonym, a nie opracowanym, przez UDT, aby uzyskać właściwe uprawnienia, absolwent kursu powinien dodatkowo przystąpić do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez UDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wózków widłowych specjalizowanych.  

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 62 godz., w tym 22 godziny zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem widłowym specjalizowanym
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 1172 zł/os. dla klientów indywidualnych, w tym egzamin UDT 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska  kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 8


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook