Kursy i szkolenia

Kurs kasjer złotowo-walutowy

Kurs kasjer złotowo-walutowy. Złotoryja, ul. Kolejowa 4. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel:       
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.
 
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W  trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z:
 • ochroną prawną środków płatniczych,
 • regulacjami prawa dewizowego i aktami wykonawczymi,
 • podstawami prawnymi dotyczącymi obrotu znakami pieniężnymi, wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych oraz zatrzymywania falsyfikatów,
 • technikami wprowadzania do obrotu fałszywych znaków pieniężnych,
 • krajowymi i zagranicznymi znakami pieniężnymi,
 • stosowanymi zabezpieczeniami w znakach pieniężnych.

Podstawowe umiejętności absolwenta to:
 • sporządzanie protokołów z zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych,
 • sporządzanie protokołów wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji kupna - sprzedaży wartości dewizowych,
 • odczytywanie zastosowanych zabezpieczeń w znakach pieniężnych,
 • identyfikowanie walut zagranicznych znaków pieniężnych,
 • przeprowadzanie analizy znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów polskich i  zagranicznych znaków pieniężnych.             

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).
 
ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 35 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 600 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 6


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook