Kursy i szkolenia

Kasjer złotowo-walutowy

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.


Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

 • zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z:

 • ochroną prawną środków płatniczych,
 • regulacjami prawa dewizowego i aktami wykonawczymi,
 • podstawami prawnymi dotyczącymi obrotu znakami pieniężnymi, wymiany zużytych
  lub uszkodzonych znaków pieniężnych oraz zatrzymywania falsyfikatów,
 • technikami wprowadzania do obrotu fałszywych znaków pieniężnych,
 • krajowymi  znakami pieniężnymi
 • stosowanymi zabezpieczeniami w znakach pieniężnych,
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Podstawowe umiejętności absolwenta kursu to:

 • sporządzanie protokołów z zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych,
 • sporządzanie protokołów wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji kupna-sprzedaży wartości dewizowych,
 • odczytywanie zastosowanych zabezpieczeń w znakach pieniężnych,
 • identyfikowanie walut zagranicznych znaków pieniężnych,
 • przeprowadzanie analizy znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów polskich
  i  zagranicznych znaków pieniężnych.


Kurs prowadzi doświadczony trener-wykładowca z zakresu rozpoznawania autentyczności polskich
i zagranicznych znaków pieniężnych
 z dużą praktyką w obrocie pieniężnym.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

 

Czas trwania: 20 godzin
Terminy:

Trwa nabór 

Cena: 600 zł/os. (w cenie serwis kawowy) 
Inne: materiały drukowane i elektroniczne
Kontakt: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga, tel. 71 344 28 12, e-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   


Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook