Kursy i szkolenia

Kurs kasjer złotowo-walutowy 

Kurs kasjer złotowo-walutowy. Wrocław, ul. Biskupia 10a. DZDZ Kursy i Szkolenia.

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

 • zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z:

 • ochroną prawną środków płatniczych,
 • regulacjami prawa dewizowego i aktami wykonawczymi,
 • podstawami prawnymi dotyczącymi obrotu znakami pieniężnymi, wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych oraz zatrzymywania falsyfikatów,
 • technikami wprowadzania do obrotu fałszywych znaków pieniężnych,
 • krajowymi w tym PLN seria 1994,2012,2015 oraz 500 PLN  i zagranicznymi znakami pieniężnymi,
 • stosowanymi zabezpieczeniami w znakach pieniężnych.


Podstawowe umiejętności absolwenta kursu to:

 • sporządzanie protokołów z zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych,
 • sporządzanie protokołów wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji kupna-sprzedaży wartości dewizowych,
 • odczytywanie zastosowanych zabezpieczeń w znakach pieniężnych,
 • identyfikowanie walut zagranicznych znaków pieniężnych,
 • przeprowadzanie analizy znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów polskich i  zagranicznych znaków pieniężnych.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Kurs prowadzi doświadczony trener-wykładowca z zakresu rozpoznawania autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych z dużą praktyką w obrocie pieniężnym.

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 20 godzin
Terminy:

 trwa nabór na termin szkolenia od 19.09.2019 r. do 20.09.2019 r. w godzinach 9:00-17:30  

Cena: 600 zł/os. (w cenie serwis kawowy) 
Inne: materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Agnieszka Majchrzak, Dominika Libucha  
kontakt tel. 71 344 28 12, 71 343 68 30, 71 343 18 14
   Liczba wolnych miejsc: 5

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook