Kursy i szkolenia

INTENDENT Z ELEMENTAMI  DIETETYKI

 


Cel:       
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z obowiązkami intendenta oraz wiedzą umożliwiającą zdobycie pracy na stanowisku intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego.

Uczestnicy:

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego m.in. ośrodków przedszkolnych, szkolnych, żłobków, jak również osób starających się o pracę w zawodzie intendenta. 
 
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
 • wykształcenie średnie 
 • ukończone 18 lat
 • aktualna książęczka zdrowia

W  trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z:
 • obowiązkami i zadaniami na stanowisku intendenta-dietetyka
 • wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi
 • przepisami BHP, HAACP, GHP, GMP
 • dokumantacją intendenta
 • zasadami racjonalnego żywienia
 • normami żywieniowymi
 • tablicą produktów i potraw
 • klasyfikacją poszczególnych diet
 • układaniem jadłospisów

Podstawowe umiejętności absolwenta to:
 • planowanie jadłospisów w oparciu o zasady racjonalnego  żywienia
 • sporządzanie zapotrzebowania żywnościowego zgodnie z zaplanowanym jadłospisem i liczbą osób
 • nadzorowanie etapów przygotowywania potraw
 • kontrolowanie prawidłowej realizacji jadłospisu
 • dokonywanie oceny organoleptycznej przygotowywanych posiłków
 • dbanie o racjonalne zużycie produktów spożywczych wydanych z magazynu
 • sporządzanie codziennych raportów żywieniowych    

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).
 
ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 42 godziny
Terminy: trwa nabór
Cena: 800 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 7


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook