Kursy i szkolenia

Florysta


Cel:
Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przy wykonywaniu kompozycji roślinnych o różnej tematyce.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:

Uczestnicy kursu  powinni mieć skończoną szkołę podstawową, wykazywać się sprawnością fizyczną (nie wskazane choroby reumatyczne i alergia na kwiaty). Powinni wykazywać się wyczuciem artystycznym i zamiłowaniem do pracy z roślinami.

Po ukończeniu kursu absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie:
-  wykonania kompozycji o różnej tematyce (wiązanki okolicznościowe, ślubne, pogrzebowe i inne) oraz kompozycji w naczyniach z materiału roślinnego żywego,  sztucznego, suchego i preparowanego przy wykorzystaniu poznanych technik  florystycznych.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622). 

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 40 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 1200 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 5


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook