Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych w formie samokształcenia kierowanegoCelem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
-   oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
-   metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
-   kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
-   postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
-  pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,

-  innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 8 godzin - samokształcenie kierowane
Terminy:  trwa nabór
Cena:  50 zł/os. 
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Monika Bierut, kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 27a
57-200 Ząbkowice Śląskie

Tel.: 883 663 223
Tel.: 605 215 941
Fax:
E-mail: okz.zabkowice@dzdz.edu.plFacebook