Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

-   przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
-   analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-   organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
-   pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie organizowane w formie kursu lub samokształcenia kierowanego.

Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!! 

Czas trwania: 32 godziny
Terminy: trwa nabór
Cena: 450 zł/os. dla klientów indywidualnych, przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Feńków http://okz.zlotoryja@dzdz.edu.pl


Liczba wolnych miejsc: 15


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook