Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracyCelem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
-   analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-   organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
-   pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie organizowane w formie kursu lub samokształcenia kierowanego.

Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 32 godziny
Terminy: trwa nabór
Cena: 250 zł/os. 
Inne:  materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 12


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook