Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
- zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
- postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.
Szkolenie jest realizowane w formie instruktażu na stanowisku pracy z omówieniem okoliczności i przyczyn charakterystycznych  dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

Zakończenie szkolenia:
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 8 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 70 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, )
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook