Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
-   zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
-   postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób  pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne.

Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 8 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 60 zł/os. 
Inne: materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
    

 

Liczba wolnych miejsc: 24


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook